Auteursarchief: Jens Bommezij

Profielfoto van Jens Bommezij

Over Jens Bommezij

Omschrijving van mijn werk(wijze) De inspiratiebron van mijn huidige beeldende werk en poëzie vindt haar oorsprong rechtstreeks in de natuur. Alles wat in de tekeningen, grafiek en haiku wordt uitgebeeld, is ontleend aan de directe waarneming. Ik geef weer wat ik zie, kopieer de natuur, het is een nauwgezette studie van de natuur. Onder de vogels zijn de kraaien (corvidae) mijn favorieten. Kraaien intrigeren mij ook omdat zij een relatie hebben met diverse goden. Om die reden werden kraaien aangezien als orakelvogels, zij stonden in verband met de dood en werden daarom ook beschouwd als boodschappers van de andere wereld. Kraaien gedragen zich nu ook nog steeds zeer uitzonderlijk, zo kunnen zij gereedschap maken, sleetje rijden in de sneeuw en gebruiken auto's als notenkraker. Mede daarom zijn zij mijn favorieten en fungeren nu als inspiratiebron voor mijn recente werk. De poëzie: Haiku, wat is dat? In de haiku van de bundel Kraai Crow Cuervo laat ik de dingen zien zoals zij werkelijk zijn, zij verwijzen naar de hier en nu ervaring. Haiku focust alleen op het direct waarnemen, dat maakt de woorden meer zoals dingen, dan als gedachten. De klassieke Haiku geeft één actueel moment uit een van de seizoenen of uit de levende natuur weer. Traditioneel heeft Haiku een indeling met zeventien lettergrepen, van vijf – zeven – vijf elk, in drie regels, die eigenlijk een zin vormen. Haiku wordt twee keer gelezen en is in balans om een pauze heen. De grafiek Voor de houtsneden van de bundel Kraai Crow Cuervo heb ik gebruik gemaakt van de ‘verloren materiaal’ techniek, hierbij worden alle drukgangen, de kleuren, (in spiegelbeeld) gesneden uit één plaat hout. Alle drukgangen voor de verschillende kleuren ontstaan door steeds meer en meer delen uit deze éne plaat hout weg te snijden. De oplage van de prent moet daarom van tevoren worden bepaald, de kleuren worden na elkaar gedrukt, startend met de lichtste kleuren en eindigend met de donkerste.

Bundel Kraai Crow Cuervo gepubliceerd!

De Bundel Kraai “Crow Cuervo” met 48 haiku en 16 houtsneden is op 29 oktober j.l. gepubliceerd in Galerie PETIT te Amsterdam! De bundel kost € 30 euro en is o.a. te koop bij De Eerste Bergensche Boekhandel in Bergen (N-H) en te bestellen via mijn website .

Houtsnede “Zebrapadcatering”

Winter Winter Invierno

Uitzonderlijke Kauwtjes!

 

Zij kijken scherp wat

ik bekijk – ogen wit omrand

net als de onze.

 

Exceptional Jackdaws!

 

They’re looking keenly

at what I’m watching – their eyes

white-rimmed just like ours.

 

¡Grajillas excepcionales!

 

Miran sagaces
lo mismo que yo veo
ellos lo ven.

13-uitzonderlijke-kauwtjes

 

 

Met de regelmaat van de klok.

 

Weer of geen weer – niets

verstoort hen, rond vier wordt hun

grondgebied bezet.

 

Regular like clockwork.

 

Come rain or shine – naught

bothers them, round four o’clock

their home ground fills up.

 

Con la frecuencia del reloj.

 

Haga frio o

calor – a la misma hora

ocupan su plaza.

14-met-de-regelmaat-van-de-klok

 

 

Net aangekomen of m nog niet gesmeerd?

 

Roestend op kromme

tak van ’n eenzame pijn.

De verlate maan.

 

Just arrived or not yet cleared off?

 

Perched on a curved branch

of a solitary pine.

The overdue moon.

 

¿Llegado o no haberse largado?

 

Posado en un

pino solitario.

Tardía luna.

15-net-aangekomen-of-m-nog-niet-gesmeerd

 

 

Huginn en Muninn wachten af

 

Druppels, vlokken scheef

op de wind – dralen, wijken

slaan neer in golven.

 

Huginn and Muninn await.  

 

Drops and flakes sidelong

on the wind –  linger, yield and

fall down in surges.

 

Huginn y Muninn aguardan.

 

Gotas y copos

van de lado – como las

olas de viento.

16-huginn-en-muninn-wachten-af

Herfst Autumn Otoño

Ver verwijderde horizontstreep.

Rondwervelende
schaduwbeelden – tegen
vliegtuigcondens slierten.

 

Far off horizon stripe.

Silhouettes– swirling
around against aeroplane
condensation trails.

 

Raya del horizonte alejado.

Las sombras – giran
contra los rayos de vapor
de aviones.

9-ver-verwijderde-horizontstreep

 

 

Langs de wegkant.

 

Rumoer rond wegdood–

zoemende vliegenwolk in

aaseters schaduw.

 

By the roadside.

 

A road kill racket–

buzzing swarm of flies in

scavengers’- ‘shadows.

 

Al borde del camino.

 

Muerte vial –

moscas zumban en la sombra

de saprófagos.

10-langs-de-wegkant

 

 

Nieuwsgierig Aagje!

 

Lonkklanken – gretig

scharrelt kauw tussen struiken –

bries bespeelt wijnfles.

 

Nosey Parker!

 

Ogling sounds – eager

jackdaw grubs among bushes –

breeze plays a bottle.

 
¡Un fisgón!

 

Burla sonidos

trastea – la brisa silba

en la botella.

11-nieuwsgierig-aagje

 

 

Zebrapadcatering.

 

Tussen groen en rood

laten zij noten vallen,

schrokken eetbaars op.

 

Crosswalk catering.

 

Between green and red

they drop the nuts and gobble

up the edibles.

 

Comida rápida en el paso de cebra.

 

Entre verde y

rojo – dejan sus nueces

zampan la cena.

12-zebrapadcatering

 

 

Zomer Summer Verano

 

Onbekend maakt onbemind 

 

Niet herkend – scheren

zij tekeergaand boven mij

één vliegt op z’n kop.

 

Unknown; unloved.

 

Not recognised – they

skim while raging overhead

one flies upside down.

 

Mal desconocido puede ser querido.

 

Ellos vuelan

riñendo sobre mi – uno

boca abajo.

5-onbekend-maakt-onbemind

 

 

Inspecteurs.

 

Naast elkaar steken

roeken hun kaalkoppen in

grond, net omgeploegd.

 

Surveyor.

 

In a row the rooks

stick their bald heads into the

earth, just ploughed under.

 

Inspectores.

 

En una fila

grajos revuelven la

tierra arada.

6-inspecteurs

 

 

Midzomeravonden.

 

Dag taant– bladeren

ritselen, hun ruziën

en krijsen verstomt.

 

Midsummer’s evenings.

 

Day’s waning– the leaves

rustleing, their quarrelling

and shrieking subsides.

 

Tardes de verano.

 

Día decae

hojas crujen – gritos y

riñas se callan.

7-midzomer-avonden

 

 

Lichter dan lucht 

 

Soms hoorbaar– krassen–

op naar binnenwaaiende

zoele avondbries.

 

 

Lighter than air.

 

Sometimes audible–

cawing– up to the blown in

sultry evening breeze.

 

Leve como el aire.

 

Audiblemente –

graznido – soplo de

aire sofocante.

8-lichter-dan-lucht

Lente Spring Primavera

Spreeuwenplaag!

Golf na golf strijkt neer–
hen afschrikken, wegjagen
lukt kraaien niet meer!

A plague of starlings!

Wave upon wave perch–
the crows can’t deter or chase
them off anymore!

Estorninos; un verdadero tormento!

Ola tras ola
se posan– es imposible
espantarlos!
kraai

 

Landdag!

Lawaaimakers – van

’s morgensvroeg tot ’s avonds laat –

onafgebroken!

 

Convention!

Noise-makers – from dawn

until late in the evening –

continuously!

 

¡Asamblea!

Fabricantes de

ruido– de sol a sol–

sin interrupción!

3-landdag

 

Exemplarisch

Zwarte basten zwaaiend –

vreemde handen hangen van

boeman’s armen neer.

 

Exemplary

Black bodies swaying

to and fro – strange hands hanging

from the ogre’s arms.

 

Ejemplar

Figuras negras

giran – manos extrañas

cuelgan de brazos.

3-exemplarisch

 

Kraaienavonturen

Steeds ravotten in

de stad, bomen, boven wei

tussen prikkeldraad.

 

Crow adventures

Constantly romping

in town, trees, above pastures

betwixt barbed wire.

 

Aventuras de Cuervos

Jugando juntos

sobre el prado, entre

cables con púas.

4-kraaienavonturen